Match ozeti:
Oynayan takimlar: WASP-B vs WASP-A
Sunucu: WASP.GEN.TR | Kiralik Training Server 128 Tick
Harita: de_cbble
Tarih: 15-05-2022
Baslama saati: 22:41
Mac suresi: 46 dakika
Format: MR15 with MR3 Overtime
Rounds: 30
GOTV Demo: Download

WASP-A

14

VS

16

WASP-B


Tum takim istatistikleri:

Oyuncu istatistikleri:

WASP.GEN.TR