Match ozeti:
Oynayan takimlar: WASP-A vs WASP-B
Sunucu: WASP.GEN.TR | Kiralik Training Server 128 Tick
Harita: de_cache
Tarih: 02-05-2022
Baslama saati: 01:39
Mac suresi: 42 dakika
Format: MR15 with MR3 Overtime
Rounds: 29
GOTV Demo: Download

WASP-B

13

VS

16

WASP-A


Tum takim istatistikleri:

Oyuncu istatistikleri:

WASP.GEN.TR