Match ozeti:
Oynayan takimlar: WASP-B vs WASP-A
Sunucu: WASP.GEN.TR | Kiralik Training Server 128 Tick
Harita: de_cbble
Tarih: 11-09-2021
Baslama saati: 00:30
Mac suresi: 47 dakika
Format: MR15 with MR3 Overtime
Rounds: 30
GOTV Demo: Download

WASP-A

14

VS

16

WASP-B


Tum takim istatistikleri:

Oyuncu istatistikleri:

WASP.GEN.TR